ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
          
   Αθήνα,   17/4/2019
   Αρ. Πρωτ.: 487
 
   Προς:
                                                                                                                                        1.Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
  2.Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
  3. Γ. Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού
 
  Κοιν.:
 τα μέλη του ΣΕΑ
 
 
 
Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ως ΝΠΔΔ
 
 
Με το ΠΔ 28/2019 (ΦΕΚ 47/Α/13.3.2019) ολοκληρώθηκε η διοικητική διαδικασία για τη μετατροπή του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και την «ανεξαρτητοποίησή» του από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, της οποίας αποτελούσε  δημιούργημα και τμήμα από την εποχή ίδρυσής του.
Το Μουσείο στεγάζει την άλλοτε ιδιωτική συλλογή του ζεύγους Κανελλοπούλου, που δωρήθηκε στο  Ελληνικό Δημόσιο το 1972. Το Υπουργείο Πολιτισμού ίδρυσε το 1976 το Μουσείο, το οποίο στεγάστηκε σε ακίνητο της Πλάκας, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου. Το 2004 το Μουσείο επεκτάθηκε με χορηγία της Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Σε όλο αυτό το διάστημα το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου λειτουργούσε και λειτουργεί με προσωπικό της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.
Στην νέα του μορφή το Μουσείο συνεχίζει να είναι χρηματοδοτούμενο κατά βάση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με προσωπικό που, αν κρίνουμε και από την περίπτωση του Μουσείου Ακρόπολης, θα προέλθει επίσης κυρίως από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το δε ΔΣ του Μουσείου, με πολλές αποφασιστικές αρμοδιότητες, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, εν μέρει με υπόδειξη ενός ιδιωτικού φορέα, του Ιδρύματος Κανελλοπούλου, χωρίς να υπάρχει στον νόμο καμία πρόνοια για τυχόν προσόντα ή ex officio θέσεις που θα πρέπει να έχουν τα μέλη του ΔΣ (με εξαίρεση τον ορισμό ενός μέλους ΔΕΠ Τμήματος Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ).
Η διαδικασία της απόσπασης του Μουσείου ξεκίνησε το 2007, με την ψήφιση του ιδρυτικού Νόμου του Μουσείου (Ν. 3600/2007), και ο μακρύς χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωσή της, σύστοιχος των πολιτικών εξελίξεων, είναι ενδεικτικός των αντιδράσεων που αυτή δημιούργησε. Αν και, με σφοδρή αντίδραση και του ΣΕΑ, αποφεύχθηκε τελικά η μετατροπή του Μουσείου σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, όπως επιχειρήθηκε στα τέλη του 2014, η απόσπαση ενός ακόμα τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς από τον κύριο κορμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας αποτελεί σημαίνον πλήγμα στο έργο και το κύρος της Υπηρεσίας και γενικότερα ανησυχητική εξέλιξη όσον αφορά τις αντιλήψεις και τις προτάσεις για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στη χώρα μας.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στη μετατροπή Δημόσιων Μουσείων σε ΝΠΔΔ και προειδοποιεί ότι η εφαρμογή αυτών των αντιλήψεων στον πολιτισμό θα αποδειχτεί σύντομα ζημιογόνος και αδιέξοδη από κάθε άποψη.
 
 
                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
                         
           Η Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας 
              Σταματία Μαρκέτου                                     Θεμιστοκλής Βάκουλης