ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
Αθήνα,   26-2-2019
Αρ. Πρωτ.: 416
 
                                                                                               
  
 
           Για τον έλεγχο της οικοδομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή
γύρω από την Ακρόπολη
 
Ο ΣΕΑ εκφράζει την έντονη ανησυχία του και διαμαρτύρεται για τη διαβλεπόμενη προοπτική αλλοίωσης του ευρύτερου πολιτιστικού περιβάλλοντος της Ακρόπολης, με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός).
Η σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΟΚ ανέγερση δεκαώροφου κτηρίου στην οδό Φαλήρου και η επαπειλούμενη ανέγερση εννιαώροφου κτηρίου στην οδό Μισαραλιώτου, και μάλιστα με άδεια του ΥΠΠΟΑ, θέτουν με τον πλέον εμφανή τρόπο το πρόβλημα που δημιουργεί ο συγκεκριμένους νόμος και κυρίως τα άρθρα 10 και 11, με βάση τα οποία αυξάνονται τα ύψη των οικοδομών σε συγκεκριμένες περιοχές.  Παρότι από το 2005 οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες προειδοποιούσαν για την πολεοδομική πίεση που υφίσταται η ευρύτερη περιοχή του Μακρυγιάννη, όχι μόνο δεν εισακούστηκαν, αλλά αντιθέτως ο ΝΟΚ στο άρθρο 10 προέβλεπε την εξαίρεση (από την αύξηση του ύψους) για ακίνητα «σε παραδοσιακούς οικισμούς και παραδοσιακά τμήματα πόλης ή σε ιστορικούς τόπους ή σε περιοχές με αποκλειστική χρήση κατοικίας», όχι όμως την εξαίρεση των ακινήτων που βρίσκονται σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές γύρω από σημαντικά μνημεία, όπως είναι η περιοχή του Μακρυγιάννη.
Η προστασία του οπτικού περιβάλλοντος της Ακρόπολης, εγγεγραμμένης στον Κατάλογο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO, στην εγγύτερη προς αυτήν περιοχή πρέπει να προστατευτεί ουσιωδώς, με βάση τις διατάξεις του Ν. 3028/02. Η παύση έκδοσης οικοδομικών αδειών, μέχρι να ρυθμιστεί το θέμα σε συνεργασία ΥΠΠΟΑ-ΥΠΕΝ, καθώς και η παραπομπή εκ νέου των αδειοδοτήσεων στο ΚΑΣ, είναι ενέργειες σε θετική κατεύθυνση.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητεί:
1.      Να επανεξεταστεί η αδειοδότηση του κτηρίου της οδού Φαλήρου και να αλλάξει η απόφαση του ΥΠΠΟΑ για το κτήριο της οδού Μισαραλιώτου.
2.      Να θεσμοθετηθεί ο έλεγχος υψών στην ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης, µε µείωση υψών των κτηρίων και εναρµόνιση των επιτρεπόμενων υψών με τα μέσα ύψη στην περιοχή.
3.      Να εξαιρεθούν από τα άρθρα 10 και 11 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού τα ακίνητα που βρίσκονται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο και σε περιβάλλοντα χώρο μνημείων, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στις άλλες πόλεις τις οποίες αφορούν τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 4067/2012.