ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

 

Αθήνα, 24/4/2017

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με άρθρο στο Liberal.gr υπό τον τίτλο «Αρχαιολογική Δικτατορία»

 

 

Με άρθρο τους στο Liberal στις 22 Απριλίου 2017, υπό τον τίτλο «Αρχαιολογική Δικτατορία», οι συντάκτες κ.κ. Αντιγόνη Καρατάσου και Γιώργος Φιντικάκης, θυμίζουν την παλαιά γνωστή συνταγή γενικών επιθέσεων στις ομόφωνες αποφάσεις και τις πάγιες θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για την προστασία των αρχαιοτήτων και την τήρηση της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας, με κρυφό στόχο την κατάργηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, όπως άλλωστε και της Δασικής. Το άρθρο δεν μπορεί να αποτελέσει αφορμή γόνιμου διαλόγου, καθώς είναι γνωστό ότι τα δικά μας ΟΧΙ στηρίζονται σε θεμελιώδεις διατάξεις του Νόμου 3028/2002 και σε αδιαπραγμάτευτα άρθρα του Συντάγματος, πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες, τις οποίες πολύ φοβούμαστε ότι εξυπηρετεί το δημοσίευμα.