Αθήνα, 12/02/2017
 
 
Το σχέδιο του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ επιδόθηκε από το Γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων για να εκφράσει τις απόψεις του μόλις 12 ημέρες (3-2-2017) πριν την κατάθεσή του στο ΥΔΜΗΔ (15-2-2017).  Στα ασφυκτικά αυτά χρονικά περιθώρια έπρεπε να ενημερωθούν όλα τα μέλη μας, ιδίως εκείνα της Περιφέρειας, να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να συγκεντρωθούν οι παρατηρήσεις των εργαζόμενων στα επίμαχα τουλάχιστον άρθρα του σχεδίου.
 
Το σχέδιο του ‘νέου’ αυτού καταστατικού χάρτη του Υπουργείου δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον υφιστάμενο Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ.  Έναν Οργανισμό, ο οποίος υπαγορεύτηκε από τη λογική συρρίκνωσης, συγχωνεύσεων και απαξίωσης δομών και λειτουργιών, ο οποίος επέτεινε τις δυσλειτουργίες που επέφερε η οικονομική κρίση στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, αύξησε τον φόρτο εργασίας στο ήδη απομειωμένο προσωπικό του Υπουργείου και όξυνε αδικίες και ανισότητες.
Στο σχέδιο του «νέου» Οργανισμού, εκπλήσσει δυσάρεστα η ανεπίτρεπτη προχειρότητα, εμφανής σε πολλά άρθρα του. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σύσταση πέντε Τμημάτων στις Εφορείες Αρχαιοτήτων ενώ θεσπίζονται έξι θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων, ή την πρόβλεψη να προΐσταται στο Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, ειδ. Προϊστορικών – Κλασικών! 
 
Η λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα σε επίπεδο Τμήματος, το οποίο μάλιστα έχει στην αρμοδιότητά του την αξιολόγηση προσωπικού και δομών, όσο και η θεσμοθέτηση της δυνατότητας του ίδιου του Γενικού Γραμματέα «να συμμετέχει σε κάθε είδους συμβούλια ή επιτροπές του Υπουργείου του (sic), στα οποία δεν είναι μέλος ή πρόεδρος» έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση και ανησυχία σε όλα σχεδόν τα μέλη μας, καθώς προμηνύει συνεχείς παρεμβάσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας στο έργο της Υπηρεσίας.
 
Πάγια θέση του ΣΕΑ, επικυρωμένη από σειρά Γενικών Συνελεύσεων, είναι ότι καμία πολιτική για τον πολιτισμό και κανένας Οργανισμός δεν μπορούν να υλοποιηθούν με επιτυχία, αν δεν καλυφθούν τα σημαντικά κενά σε προσωπικό. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχούς εφαρμογής κάθε Οργανισμού αποτελεί ο καθορισμός των οργανικών θέσεων, ανά ειδικότητα και αριθμό, που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων. Η συνέχιση ύπαρξης και εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας δεν είναι δυνατή χωρίς την επανασύσταση των κενών οργανικών θέσεων του προσωπικού του ΥΠΠΟΑ που καταργήθηκαν με την εφαρμογή του υφιστάμενου οργανισμού, καθώς και η αύξησή τους σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες σε αριθμό και ειδικότητες.
 
Ελπίζουμε ότι η εφαρμογή του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ δεν θα αποτελέσει πρόσχημα για μια νέα «προσωρινή» τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων με επιλογή από την πολιτική ηγεσία, παρατείνοντας την ανώμαλη κατάσταση που επιβλήθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία με την εφαρμογή του υφιστάμενου Οργανισμού για «προσωρινό» χρονικό διάστημα που μετρά ήδη περισσότερο από δύο χρόνια (27-10-2014), σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές της χρηστής και δημοκρατικής διοίκησης. Είναι αυτονόητο ότι θα είμαστε αντίθετοι σε κάθε περίπτωση ανάθεσης των θέσεων ευθύνης με διορισμό, χωρίς τις προβλεπόμενες κρίσεις, τόσο για τις ήδη κατειλημμένες θέσεις όσο και για τυχόν νέες.
 
Αναλυτικότερες απόψεις σχετικά με το σχέδιο του Οργανισμού θα αποσταλούν στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία και στα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.