ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

                                                                           Αθήνα, 11/10/2016

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

 

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμπαρίσταται στον Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων που κήρυξε παναττική στάση εργασίας την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016. Αιτία της απεργιακής κινητοποίησης αποτελεί η δυσμενής κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι έκτακτοι αρχαιολόγοι στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων».

Η υλοποίηση του έργου έχει ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες στην προσπάθειά τους να συμπιέσουν το κόστος απαιτούν από τους υποψήφιους εργαζόμενους να αποδεχτούν υποτυπώδεις αμοιβές και δυσμενέστατους όρους εργασίας. Αιτία διαμόρφωσης αυτής της κατάστασης αποτελεί η επιλογή του Υπουργείου Πολιτισμού να αναθέσει την εν λόγω, δεύτερη φάση του έργου σε ιδιωτικές εταιρείες, σε αντίθεση με την πρώτη φάση του που εκτελέστηκε με την μέθοδο της αυτεπιστασίας. Πέραν του ζητήματος που εγείρεται με τις εργασιακές σχέσεις που επιθυμούν να επιβάλουν οι εταιρείες-εργολάβοι, εγείρεται και θέμα επιστημονικής επάρκειας του έργου, αν λάβουμε υπόψη ότι επιχειρείται ακόμη και η πρόσληψη μη αρχαιολόγων για να εκτελέσουν αρχαιολογική εργασία. Όπως επανειλημμένως έχει υποστηρίξει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, η μέθοδος της αυτεπιστασίας, με την οποία επί δεκαετίες εκτελεί έργα η Αρχαιολογική Υπηρεσία, είναι η μόνη που εξασφαλίζει την επιστημονική αρτιότητα των αρχαιολογικών εργασιών.