Αθήνα, 18/6/2015
Αρ. Πρωτ.: 259

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΔΑΚΠ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι με το υπ/αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/TΑΜΣ/ 146803/86877/5296/3286 έγγραφο (συν.) της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΚΠ) ζητείται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες καθώς και από τα Δημόσια Μουσεία να διατυπώσουν τις απόψεις τους “σχετικά με τη δυνατότητα απασχόλησης εθελοντών σε τομείς της λειτουργίας των αρχαιολογικών μουσείων και συλλογών, καθώς επίσης τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων και τους όρους απασχόλησής τους, ούτως ώστε τα παραπάνω να πραγματοποιηθούν, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο, στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδιασμού.”

 
Η εν λόγω επιστολή κατ' αρχάς δημιουργεί την εντύπωση στους αποδέκτες της ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια διαδικασία, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα της εθελοντικής εργασίας σε διάφορους τομείς λειτουργίας των μουσείων και συλλογών. Απ' όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία σε εξέλιξη, στην οποία θα έπρεπε, σε κάθε περίπτωση, να κληθεί ο ΣΕΑ και τα άλλα σωματεία εργαζομένων του ΥΠΠΟ να καταθέσουν τις απόψεις τους.

 
Θυμίζουμε ότι είναι πάγια θέση του Συλλόγου καθώς και όλου του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου ότι οι ανάγκες του δημοσίου απαιτούν την πρόσληψη τακτικού προσωπικού και δεν είναι δυνατόν να καλύπτονται από εργαζόμενους με άτυπες σχέσεις εργασίας. Πολύ περισσότερο που η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η λειτουργία των αρχαιολογικών μουσείων και χώρων εγείρει ζητήματα ασφάλειας, που είναι ιδιαίτερα σοβαρά για να τα χειρίζονται εθελοντές χωρίς τις ειδικές γνώσεις και τις υποχρεώσεις των τακτικών υπαλλήλων του δημοσίου. Τα παραπάνω δεν αποκλείουν φυσικά τη συνεργασία με φορείς και συλλογικότητες (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σύλλογοι κ.ά.) για δράσεις προβολής και διοργάνωση εκδηλώσεων, χωρίς ωστόσο να εκχωρούνται αρμοδιότητες όπως η φύλαξη και η ασφάλεια των μουσείων και να υποκαθίστανται θέσεις εργασίας από εθελοντές.

 
Κατόπιν τούτων, καλείται η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ αφενός να πάρει σαφή θέση στο θέμα της εργασίας εθελοντών σε “τομείς του λειτουργίας των αρχαιολογικών μουσείων και συλλογών”, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, και αφετέρου να προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα διασφαλίζουν την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων που υπηρετούν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Πολιτισμού.

 
 
              Η Πρόεδρος                                                                Ο Γραμματέας
              Όλγα Σακαλή                                                             Θέμης Βάκουλης