Αθήνα, 5/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 541

 

ΠΡΟΣ

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

 

Οι αρχαιολόγοι «των έργων» έχασαν πλέον την υπομονή τους…

 

Στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΠΟΑ

για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε αρχαιολογικά έργα «τρίτων»

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

 

Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί πάγιο αίτημα του ΣΕΑ η αναγνώριση της προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη όσων συναδέλφων απασχολήθηκαν σε αρχαιολογικά έργα, τα οποία υλοποιήθηκαν μεν από νομικά πρόσωπα (ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ), φυσικά πρόσωπα, φορείς και εταιρείες, τελούσαν, ωστόσο, υπό την άμεση επίβλεψη των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στις 26/11/2014, το ΔΣ του ΣΕΑ συναντήθηκε με το Γραφείο Υπουργού και στη συνέχεια κατέθεσε εκ νέου σχετικό υπόμνημα, στο οποίο αναλύονται διεξοδικά τα επιχειρήματα του Συλλόγου για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και τα προβλήματα που γεννά η άνιση αυτή μεταχείριση στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη πολλών συναδέλφων.

Η λύση στο ακανθώδες και χρόνιο αυτό ζήτημα πρέπει να δοθεί άμεσα με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση από την πολιτική ηγεσία. Το αίτημά μας είναι όχι μόνο σύννομο (Ν. 2557/1997) αλλά και ηθικά επιβεβλημένο, καθώς αποσκοπεί στην άρση της διάκρισης μεταξύ συναδέλφων. Και αναφερόμαστε φυσικά στην αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στον ΟΑΝΜΑ (Ν. 3562/2007) και στο ΤΔΠΕΑΕ (Ν. 3525/2007) μόνο για όσους εργάζονταν εκεί το 2007 και στα ιδιωτικά έργα για τους συνάδελφους εργατοτεχνίτες. Άλλωστε με την υπ’ αρ. 27/2005 Απόφαση της Ολομέλειάς του, το ΑΣΕΠ αναγνώρισε ότι η προϋπηρεσία αυτή αποτελεί στην ουσία προϋπηρεσία Δημοσίου και όσοι υπάλληλοι υπηρέτησαν σε τέτοια έργα, θα πρέπει να υπαχθούν στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004. Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι με πρόσφατη τροπολογία αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων στα ΚΕΠ (Ν. 4305/2014).

Οι παραπάνω περιπτώσεις αποδεικνύουν φυσικά ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση καταρρίπτονται, ως δια μαγείας, οι «ενστάσεις του ΥΔΜΗΔ» και οι «αντιρρήσεις του Υπουργείου Οικονομικών», που συνήθως χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα από την ηγεσία του ΥΠΠΟΑ για να παραπέμψει την αναγνώριση της (συχνά πολυετούς) προϋπηρεσίας σε αρχαιολογικά έργα στις καλένδες.

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων δεν ανέχεται πλέον την κατάφωρη βαθμολογική και μισθολογική αδικία που υφίστανται εκατοντάδες συνάδελφοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, και απαιτεί την άμεση νομοθετική επίλυση του ζητήματος.

 

Καλεί τα μέλη του σε μια μαζική και δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας

για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε αρχαιολογικά έργα «τρίτων»,

την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ώρα 13.00,

στο Γραφείο Υπουργού (Μπουμπουλίνας 20, 5ος όροφος).

 

Για την μαζικότητα και την επιτυχία της κινητοποίησης ο ΣΕΑ προκηρύσσει στάση εργασίας την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, από τις 12.00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ