Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, συντασσόμενος με τις οικολογικές οργανώσεις και τους κοινωνικούς φορείς, τάσσεται κατά της πρότασης τροποποίησης του άρθρου 24 του Συντάγματος

Θέμα: Κατά της αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγματος

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, συντασσόμενος με τις οικολογικές οργανώσεις και τους κοινωνικούς φορείς, τάσσεται κατά της πρότασης τροποποίησης του άρθρου 24 του Συντάγματος, που αφορά στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Για το Διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Αθηνά Χατζηδημητρίου