Με αφορμή το μείζον θέμα που δημιουργήθηκε στο ΥΠΠΟΤ για τις προκηρύξεις έκτακτου προσωπικού ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σημειώνει τα ακόλουθα

Με αφορμή το μείζον θέμα που δημιουργήθηκε στο ΥΠΠΟΤ για τις προκηρύξεις έκτακτου προσωπικού ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σημειώνει τα ακόλουθα:
1. Η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η εξυπηρέτηση του πολίτη θα έπρεπε να διασφαλίζεται με μόνιμο προσωπικό. Η κάλυψη παγίων στοιχειωδών αναγκών με συμβασιούχους, όμηρους κομματικών συναλλαγών, αποτελεί διαχρονική ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών.  
2. Η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να καλυφθούν εγκαίρως τα κενά, έστω και με έκτακτο προσωπικό, και μάλιστα σε περίοδο κρίσης χαιρετίστηκε από όλους ως ένα εξαιρετικά θετικό βήμα εξορθολογισμού, αφού θα επιτυγχάνονταν η απρόσκοπτη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, η προστασία των μνημείων και η εξυπηρέτηση του πολίτη.
3. Με δελτίο τύπου το ΥΠΠΟΤ ανέφερε στην συνέχεια ότι αποσύρει τις προκηρύξεις επειδή «οι Υπηρεσίες δεν κατόρθωσαν να υπερβούν αγκυλώσεις του παρελθόντος»  και «δεν τήρησαν τις αρχές της διαφάνειας, την αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας», ενώ γίνεται λόγος και για μια «ομάδα εργασίας», η οποία δεν προβλέπεται από την θεσμοθετημένη διαδικασία.
4. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων θεωρώντας ισοπεδωτική την έκφραση του δελτίου τύπου και υπερασπιζόμενο το κύρος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας καθώς και την τιμή όλων όσοι είναι αφοσιωμένοι στην προστασία των μνημείων της χώρας, συναντήθηκε για το θέμα με την Γενική Γραμματέα Πολιτισμού. Η Γενική Γραμματέας διευκρίνισε ότι σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις από τα πρώτα στοιχεία των Υπηρεσιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν αρρυθμίες και αποκλίσεις. Η ίδια ακριβώς διευκρίνιση δόθηκε από την πολιτική ηγεσία σε όλες τις δημόσιες δηλώσεις που αφορούσαν στο θέμα. Σημειώθηκε επίσης ότι στην νέα διαδικασία δεν θα εμπλακούν εξωθεσμικές ομάδες εργασίας ή πρόσωπα.
Σύμφωνα με τις πάγιες αρχές του, ο ΣΕΑ χαιρετίζει και θα στηρίξει κάθε προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας που διασφαλίζει την αξιοκρατία, την διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στο ΥΠΠΟΤ και δεν θα αφήνει περιθώρια σε εξωθεσμικούς παράγοντες να υπονομεύουν τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ