Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης σε συνεργασία με τους «Φίλους του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης», διοργανώνει τριήμερη Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: «Η φωτιά πηγή ζωής, δύναμης και καθαρμού».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Επιστημονική Συνάντηση
με θέμα:
Η φωτιά πηγή ζωής, δύναμης και καθαρμού
Αθήνα
Μάρτιος 2011
 
ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης  σε συνεργασία με τους «Φίλους του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης», διοργανώνει τριήμερη Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: «Η φωτιά πηγή ζωής, δύναμης και καθαρμού». Με τη διοργάνωση αυτή ολοκληρώνεται  ο κύκλος μελέτης των τεσσάρων -σύμφωνα με τους προσωκρατικούς φιλοσόφους-  κοσμογονικών στοιχείων της Φύσης (νερό, αέρας, γη, φωτιά), που από την αρχή θέσαμε ως αντικείμενο των Επιστημονικών μας Συναντήσεων για την εξέτασή τους σε σχέση με το λαϊκό πολιτισμό.
Είναι γνωστό ότι η φωτιά κατέχει κεντρική θέση στην υλιστική προσέγγιση του κόσμου ήδη από την αυγή της φιλοσοφικής σκέψης. Η παραγωγή φωτιάς από τον άνθρωπο υπήρξε μια κοσμογονική ανακάλυψη στην ιστορία του πολιτισμού. Η γοητεία, η θαλπωρή, η παρήγορη λάμψη, αλλά και η δύναμη της φωτιάς να διαλύει και να ανασυνθέτει, να καταστρέφει και να αναγεννά, να λιώνει, να μεταμορφώνει την πιο ανθεκτική ύλη -το μέταλλο- σφράγισε ανεξίτηλα τον ανθρώπινο ψυχισμό και συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του υλικού πολιτισμού. Φωτιά εστιακή, γονιμική, ευετηρική, εξαγνιστική, θεραπευτική, σωτήρια και καταστροφική, ικετήρια και θυσιαστική. Η φωτιά, με τις πολυποίκιλες ιδιότητες, συμβολισμούς και χρήσεις της, αποτελεί το αντικείμενο της Επιστημονικής μας Συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Μάρτιο του 2011. Η Οργανωτική Επιτροπή προτείνει ως επιμέρους θεματικές  τις ακόλουθες:
 
       Ύλη - Τεχνική - Τεχνολογία - Μεταποίηση. Η φωτιά ως εργαλείο τεχνικών και τεχνιτών.
α. Χρήσεις της φωτιάς και πρακτικές συνδεδεμένες με την κατεργασία της ύλης, την τεχνολογία και την τεχνική (λειτουργία χώρων και εργαστηρίων αγγειοπλαστικής, μεταλλοτεχνίας, αργυροχοΐας κ.ά.)
β. Μεταποιητικές τεχνικές της φωτιάς (καμίνια κάρβουνου, ασβέστη κ.ά.)
      Οικονομία - Οικιακή Οικονομία (εμπόριο και οικονομία υλών και προϊόντων της φωτιάς / παραγωγή ενέργειας / θέρμανση - εστία / τζάκι / παρασκευή φαγητού - φούρνος / σκεύη κ.ά.)
      Θρησκεία - Λατρεία – Συμβολισμοί (θεοποιήσεις, κεραυνοί και αστραπές, ηλιακές θεότητες κ.ά.)
      Μαγεία - μαντική. Μαγικές και λατρευτικές πίστεις και δοξασίες, μαντικές και τελετουργικές ενέργειες που επιβιώνουν έως τις μέρες μας (πυρολατρία, πυροβασία, πυρομαντεία, καθαρμοί κ.ά.)
      Τέχνη (η παράσταση της φωτιάς στη λαϊκή τέχνη / ζωγραφική - αγιογραφία, κεντητική κ.ά.)
       Μουσική, τραγούδι, χορός
       Προφορική παράδοση (παραμύθια, παραδόσεις κ.ά.)
       Κύκλος του χρόνου (γιορτές -Κλήδονας, Άη-Γιάννης Λαμπαδάρης, φωτιές του Πάσχα- λαϊκή μετεωρολογία κ.ά.) 
       Κύκλος της ζωής (γέννηση - γάμος - θάνατος)
       Κοινωνικές παράμετροι (πυρόσβεση, πυροπροστασία, δίκαιο, υγεία)
     
Η  έγκαιρη αποστολή των συμμετοχών σας θα βοηθήσει την Οργανωτική Επιτροπή της Συνάντησης να καταρτίσει το οριστικό πρόγραμμα και να καθορίσει το  χρόνο διάρκειας των εισηγήσεων. Ως προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής και περίληψης των εισηγήσεων  έχει ορισθεί η 15η Νοεμβρίου, με τη συμπλήρωση και αποστολή στη διεύθυνση του Μουσείου, στην οδό Κυδαθηναίων 17, 10558, Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσείου tep.melt@culture.gr (υπόψη των κ.κ. Ευγενίας Δάφνη και Ιωάννας Πάλλα, τηλ. 210 3239813, 210 3229031).
Για την υποβολή προτάσεων ή οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας.
 
 
                                                                                Με τιμή
 
 
                   Η Προϊσταμένη του Μουσείου                     Η Πρόεδρος του Σωματείου
                       Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης                                   οι «Φίλοι του ΜΕΛΤ»

 
        Μαρία Αυγούλη                                                   Μάρω Αδάμη