Δεύτερο Ετήσιο Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών (ΣΒΜΣ) 2018

Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων

 

Kαταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής: 15η Σεπτεμβρίου 2017