Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

σας προσκαλεί στην διάλεξη των

 

Σταυρούλας Σδρόλια

Αναπλ. Προϊσταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

 

Σοφίας Αηδόνη

Αρχαιολόγου Διεύθυνσης Μουσείων

 

Δάφνης Τσιρώνη

Αρχιτέκτονα Διεύθυνσης Μουσείων

 

«Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας»

 

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

ώρα 19.00