ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 19/5/2016

Αρ. Πρωτ. : 245

 

Σχετικά με την επανεισαγωγή του θέματος της νέας μαρίνας Πύλου από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

 

Το θέμα της έγκρισης ή μη της Μελέτης προκειμένου να προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ στην εκποίηση της μαρίνας της Πύλου επανεισάγεται σήμερα (19/5/2016) στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, μετά από απαίτηση του ΤΑΙΠΕΔ.

Υπενθυμίζουμε πως το ΚΣΝΜ έχει ήδη γνωμοδοτήσει για το θέμα: χρήση του λιμανιού μόνο από αλιευτικά σκάφη, συντελεστής δόμησης 0,15 και όχι 0,40, απόρριψη διαπλάτυνσης της προβλήτας, απόρριψη του σχεδίου για πλωτή προβλήτα, ανάγκη υποβολής νέας ΣΜΠΕ με όλες τις αλλαγές και τους όρους που τέθηκαν.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή το ζήτημα με έκδηλο ενδιαφέρον και με την πεποίθηση πως θα αποτραπεί κάθε προσπάθεια αλλοίωσης του ιστορικού χαρακτήρα της περιοχής και του εξ ολοκλήρου κηρυγμένου ιστορικού τοπίου της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.